Kết Thúc Đua TOP 3 NGÀY OPENBETA
Thời gian:  • Bắt đầu từ 14h ngày 01/09/2019 đến 24h ngày 03/09/2019.
  • Tính Top BXH reset số 1

Nội dung:  • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất của tất cả chủng tộc trong 3 ngày.
  • Đổi giới tính không được phép nhận thưởng Event này
  • Phần thưởng sẽ đc BQT gửi vào hòm đồ chung

Top Phần Thưởng Phần Thưởng
1
NgayMoi
1 lông vũ + 2 huy hiệu hoàng tộc +10 bless + 10 soul
2
NDD19xx
1 lông vũ + 1 huy hiệu hoàng tộc +10 bless + 10 soul
3
nd19xxx
1 huy hiệu hoàng tộc + 10 bless + 10 soul