CHIẾN BINH QUÝ TỘC

Thời gian:


  • Bắt đầu từ 14h ngày 01/09/2019 đến 24h ngày 07/09/2019
Nội dung:


  • 3 Nhân vật có tổng thẻ nạp cao nhất trong 7 ngày.
  • Được tính theo số Gcoin nhận được khi nạp thẻ có mệnh giá cao.
  • Top chỉ tính khi tổng số nạp của 1 cá nhân vượt qua mốc 2.500.000 đồng.


Top Phần Thưởng Danh Hiệu
Top Nạp Dưới 2, 5 Triệu Tóp Nạp trên 2, 5 triệu
1 Wing 2 + Luck + 2 opt tùy trọn + 0 Wing 3 + Luck + 2 opt tùy trọn + 0
2 Wing 2 + Luck + MNL+ 0 Wing 3 + Luck + MNL+ 0
3 Wing 2 + Luck Wing 3 + Luck


Lưu ý


  • Tặng thêm 30% giá trị nạp tiền khi nạp bằng cách chuyển khoản ATM.
SỰ KIỆN ƯU ĐÃI KÈM THEO

Thời gian:


  • Bắt đầu từ 14h ngày 01/09/2019 đến 24h ngày 12/09/2019
Nội dung:


  • Tất cả tài khoản đều được nhận thêm ưu đãi nếu ai có số tiền nạp thẻ theo mốc sau
  • Khi tài khoản nạp đạt mốc sẽ nhận Ưu đãi.
  • Một tài khoản nạp có thể nhận nhiều Ưu đãi ở Mốc khác nhau.
Mốc Gcoin nạp Phần Thưởng
1 500.000 1 Nguyên Liệu Quay sói ( Sừng Gãy)
2 1.000.000 3 viên Ngọc Thần + 3 viên ngọc Tính Năng
3 2.000.000 3 viên Ngọc Socket
4 5.000.000 1 Sét ring pen + 3op tùy trọn
5 6.000.000 1 Sói Hoàng Kim + 5 Ngọc Cấp Độ
6 8.000.000 10 viên Ngọc Hoàn Hảo + 5 viên ngọc socket
7 10.000.000 1 Sét socket + 3op tùy trọn