Openbeta máy chủ Noria - 14h ngày 01/09 - Đua Top Openbeta


Thể lệ đua top reset như sau: Tất cả các top đều được tính tại BXH số 1 gồm:
Reset Reset VIP Reset OVER Reset OVER VIP Reset Ủy Thác Reset Ủy Thác VIP

Ở đây reset over không làm tăng reset thực của nhân vật mà chỉ tăng điểm ủy thác.
Điểm Ủy thác dùng để reset, và reset ủy thác làm tăng reset thực của nhân vật. Sau khi reset ủy thác có thể reset or reset over để nhận đủ số point.
Ngoài ra các bạn đi làm có thể thực hiện ủy thác online or offline ngoài web để có điểm ủy thác reset.
Lưu ý các bạn nên đọc kỹ thể lệ để có thể căn được đầy đủ thời gian cũng như số reset để đạt được top. Mọi khiếu nại nếu nhưng không đọc kỹ nội dung đua top BQT không giải quyết.
Đối với mốc đua top 10 ngày và đua top 11 ngày sẽ căn cứ BXH 0 giờ của BXH 1- tháng.

ĐUA TOP 3 NGÀY OPENBETA
Thời gian:


 • Bắt đầu từ 14h ngày 01/09/2019 đến 24h ngày 03/09/2019.
 • Tính Top BXH reset số 1
Nội dung:


 • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất của tất cả chủng tộc trong 3 ngày.
 • Đổi giới tính không được phép nhận thưởng Event này
Top Phần Thưởng Số lượng
1 1 lông vũ + 2 huy hiệu hoàng tộc +10 bless + 10 soul 1
2 1 lông vũ + 1 huy hiệu hoàng tộc +10 bless + 10 soul 1
3 1 huy hiệu hoàng tộc + 10 bless + 10 soul 1


ĐUA TOP 5 NGÀY OPENBETA

Thời gian:


 • Bắt đầu từ 14h ngày 01/09/2019 đến 24h ngày 05/09/2019
Nội dung:


 • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất của tất cả chủng tộc trong 5 ngày.
 • Đổi giới tính trước 0h ngày 4/9/2019 được phép nhận thưởng Event này
 • Tính Top BXH reset số 1
Top Phần Thưởng Số lượng
1 Wing 2 + Luck + 1 op tùy trọn 1
2 Wing 2 trắng 1
3 1 cụm ngọc tâm linh + 1 cụm ngoc ước nguyện + 2 lông vũ 1


ĐUA TOP 7 NGÀY OPENBETA
Thời gian:


 • Bắt đầu từ 14h ngày 01/09/2019 đến 24h ngày 7/09/2019Nội dung:


 • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất của tất cả chủng tộc trong 7 ngày.
 • Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event này
 • Tính Top BXH reset số 1


Top Phần Thưởng Số lượng
1 Vũ Khí Rồng + Luck + 2 Op tự chọn +11 1
2 Vũ Khí Rồng + Luck + 1 Op tự chọn +9 1
3 Vũ Khí Rồng + Luck + 1 Op tự chọn +0 1


ĐUA TOP 10 NGÀY OPENBETA (TOP Chủng Tộc)
Thời gian:


 • Bắt đầu từ 14h ngày 01/09/2019 đến 24h ngày 10/09/2019


Nội dung:


 • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất của từng chủng tộc trong 10 ngày.
 • Đổi giới tính không được tính Top Chủng Tộc
 • Tính Top BXH reset số 1


Top Phần Thưởng Số lượng
1 Set item cấp 4 + Luck + 2 option tự chọn + 12op 7
2 Set item cấp 3 + Luck + 2 option tự chọn + 12op 7
3 Set item cấp 2 + Luck + 2 option tự chọn + 12op 7


Chiến Binh
Bộ Rồng Đỏ - Bộ Rồng Xanh - Bộ Thần Long
[IMG]file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg[/IMG]

Tiên Nữ
Bộ Kim Ngân - Bộ Giai Nhân - Bộ Thánh Nữ
[IMG]file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg[/IMG]

Phù Thủy
Bộ Ma Thuật - Bộ Triệu Hồn - Bộ Ma Vương
[IMG]file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg[/IMG]

Đấu Sĩ
Bộ Phong Vũ - Bộ Lôi Phong - Bộ Cuồng Phong
[IMG]file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg[/IMG]

Chúa Tể
Bộ Huyền Thuyết - Bộ Hắc Vương - Bộ Chí Tôn
[IMG]file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg[/IMG]

Thuật Sĩ
Bộ Hỏa Thiên - Bộ Ma Pháp - Bộ Phục Ma
[IMG]file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg[/IMG]

Thiết Binh
Bộ Địa Long - Bộ Bạch Hổ - Bộ Quyền Lực
[IMG]file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg[/IMG]

ĐUA TOP 15 NGÀY OPENBETA
Thời gian:


 • Bắt đầu từ 14h ngày 01/09/2019 đến 24h ngày 15/09/2019Nội dung:


 • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất của từng chủng tộc trong 15 ngày.
 • Đổi giới tính không được tính Top Chủng Tộc
 • Tính Top BXH reset số 1 - BXH tháng


Top Phần Thưởng
1 Wing 3+ Luck + MNL +1 opt tùy trọn + 0
2 Wing 3 + Luck + MNL+ 0
3 Wing 3 + Luck