Server hiện đang gặp 1 vài trục trặc về máy chủ do bên nhà cung cấp. BQT đang liên hệ để chuyển máy chủ khác, Server tạm thời bảo trì tới 7h sáng mai. Các bạn nên nghỉ ngơi sớm, hẹn all sáng ngày mai! g9