Nhằm tạo một sân chơi cho anh em BQT chúng tôi sẽ mở 1 Sub mới dành cho tân thủ mới tạo TK. Những tài khoản mới tạo sẽ đươc tham gia , nhằm mục đích khuyến khích ngươi chơi mới, và có điều kiện đua top cùng người chơi cũ. Vì thế sau even đua top 3 ngày chúng tôi sẽ mở thêm 1 sub cho tân thủ. Vì thế mong các bạn chơi cũ và mới share đến bạn bè cùng tham gia . Để icemu sẽ luôn là sân chơi đông vui , và cùng ôn lại tuổi thơ . Thanks all