Tại sao tôi chơi game như họ, mà họ lại rs nhanh hơn, vượt top nhanh hơn?
Sau đây là 1 vài hướng dẫn sơ qua giúp các bạn đạt cấp độ nhân


  1. Các bạn hãy trainning hiệu quả các map lv đủ - ko nên ks nhau tránh được điểm kn ít
  2. Các ban tham gia các sự kiện của game ví dụ: Blod, Devill......exp 150%
  3. Nên trainning theo nhóm để lên lv nhanh nhất ví dụ : 2ng cùng party exp 95%, 3ng exp 105%, 4ng exp 110%, 5ng exp 130%.
  4. Sau khi hết lần rs - hãy ủy thác nghĩ ngơi để lấy điểm ủy thác rs
  5. Sử dụng ủy thác online để nhận điểm sau đó rs ủy thác
  6. Hãy sử dụng các vật phẩm phụ trợ ở web để tăng điểm kn cho nhân vật